Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€59.1M

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

About the AMIF

The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) constitutes one of the funding instruments of European Policy in the Sector of Migration and Home Affairs of the EU. The AMIF policy objective is the efficient management of migration flows and the utilisation, enhancement and development of the common policy for the asylum and the common migration policy, according to the EU acquis and in full conformity with the national obligations, valid both for EU and its Member States, which derive from the international instruments in which they are stated as contracting parties.

Through the AMIF, a further enhancement of national capacities and improvement of migration management procedures will be promoted, as well as the enhancement of solidarity and just responsibilities distribution among the Member States.

Funding Resources

For the period 2021-2027, the resources that have been allocated to Cyprus by the AMIF amount to € 59.1M.

Support Areas per Special Objective

stoxoi-icon-orange

Enhancement and Development of a Common European Asylum System

Enhancement and Development in all the aspects of Common European Asylum System, including the external dimension with actions as per below:

 • Carrying out asylum procedures according to the asylum acquis.
 • Assurance of a uniform implementation of the EU acquis and the priorities that are bound to the Common European Asylum System.
 • Support of the capability of the asylum systems of the Member States that deal with infrastructures and services whenever it is applicable, among others on a local and regional level.
 • Creation or improvement of reception and accommodation infrastructures.

stoxoi-icon-orange

Enhancement and development of legal migration and facilitation of integration and inclusion

Enhancement and development of legal migration towards the Member States, according to their economic and social needs and the promotion/facilitation of an effective integration and inclusion of third-countries citizens with actions as per below:

 • Integration measures, like the support especially adapted to the needs of third-country citizens and integration programmes that focus on the counselling, education, language lessons and any other training, like the civic orientation and career counselling lessons.
 • Cooperation among governmental and non-governmental bodies based on single methods, among others through coordinated integration-support centres, as the one-stop shops.
 • Actions that constitute the integration possible, support the active participation of third-country citizens in the society of reception, and promote the acceptance by the reception society.
 • Capacity development of the integration services that are provided by the local authorities and other interested parties.

stoxoi-icon-orange

Mitigation of illegal migration and enhancement of return/ readmission and reintegration to the third countries

Contribution to the mitigation of the illegal migration, the enhancement of an effective, secure, and decent return and readmission, as well as the promotion and contribution to the effective initial reintegration to the third countries acting as per below:

 • Creation and enhancement of independent and effective control systems of compulsory returns, as it is stated on the article 8, paragraph 6 of the Directive 2008/115/ΕC.
 • Preparation of return, including the measures that lead to the adoption of return decisions, the data identification of third countries citizens, the sponsorship of travel documents and the tracing of family members.
 • Return aid, specifically for the assisted voluntary return, and information related to the programmes of assisted voluntary return, among others through the provision of special children guidance in the context of return procedures.
 • Removal operations, including related measures, according to the templates as they have been defined in the Union law excluding the support for coercion equipment.
 • Measures for supporting the sustainable return and integration of the returnee, including the provision of incentives in cash, training, job search assistance, as well as the support for starting financial activities.

stoxoi-icon-orange

Solidarity and equitable distribution among the Member States

Enhancement of solidarity and equitable distribution of responsibilities among the Member States, especially when it deals with Member States that are more affected by the challenges that are related to the migration and asylum, among others through the cooperation practice with actions as per below:

 • Execution of voluntary transfer from one Member State to the other, either for applicants for international protection or beneficiaries of international protection.

Migration and Home Affairs Funds

ΤΑΜΕ-icon

AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund

ΤΕΑ-icon

ISF

Internal Security Fund

ΜΔΣΘ-icon

BMVI

Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy

Co-funded Programme

The AMIF funding will be utilised through the AMIF Programme, whose Management Authority is the European Funds Unit, Ministry of Interior.

AMIF Programme

Σχετικά με την Πολιτική

Ergo-1

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-2

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-3

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-4

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]