Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1.0B

Cohesion Policy

About Cohesion Policy

Cohesion Policy contributes to the enhancement of economic, social and territorial cohesion across the European Union (EU). It intends to correct imbalances between countries and regions contributing to the green and digital transition.

It supports job creation, business competitiveness, economic growth, sustainable development and the improvement of citizens’ life-quality.

No Data Found

Funds Contribution

Policy Objectives (PO):

The Cohesion Policy of EU during the programming period 2021-2027 focuses on five major Policy Objectives (PO):

μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

By promoting Innovation and Digital Transformation and supporting Small and Medium Enterprises.

Μια Πιο Πράσινη Ευρώπη

By promotimg Energy Efficiency, Renewable Energy Sources, Circular Economy, Adaptation to Climate Change, Biodiversity, Sustainable Urban Mobility and Water Resources Management.

Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη

Through the development of Strategic Transport Networks.

Icon-03

By supporting Employment, Education, Training and Social Inclusion.

Icon-05

Through the implementation of projects by the Local Authorities for promoting the Sustainable and Integrated Development of Urban and non-Urban Areas.

Funding Resources and Funds

For the programming period 2021-2027, the Republic of Cyprus secured within the framework of the Cohesion Policy, resources of a total amount of €1.0B. The resources come from the following Funds:

ΕΤΠΑ-icon

€466.9M
ERDF

European Regional
Development Fund
Development & Employment

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

€37.2M
ERDF - ETC

European Regional Development Fund
European Territorial Cooperation

τσ-icon

€178.3M
CF

Cohesion Fund

ΕΚΤ+-icon

€222.2M
ESF+

European Social Fund+

ΤΔΜ-icon

€101.1M
JTF

Just Transition Fund

Co-funded Programmes

The utilisation of funding resources coming from the Cohesion Policy Funds will be achieved through the Programme “THALIA 2021-2027”, and the European Territorial Cooperation Programmes (ETC).

Programme "THALIA 2021-2027"

European Territorial Cooperation (ERC)

'Εργα

Ergo-1

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-2

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-3

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-4

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]