Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€25 εκ.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

Εκπαιδεύσεις κατά της Εγκληματικότητας και της Τρομοκρατίας

Ειδικός Στόχος

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας

Προϋπολογισμός Έργου

€300.000

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/05/2022 - 31/12/2024

Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία

Φορέας Υλοποίησης
Αστυνομία Κύπρου,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22808021

financedir@police.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το έργο αφορά εκπαιδεύσεις μελών της Αστυνομίας και συνεκπαιδεύσεις μεταξύ μελών της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) και μελών της Aστυνομίας από χώρες ΚΜ της ΕΕ, για σκοπούς πρόληψης και διαχείρισης των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων, αλλά και ενίσχυση/αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (ΑΑΚ).

Κύριοι στόχοι του έργου αποτελούν:

  1. Η ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας Κύπρου και συγκεκριμένα της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) και Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (ΑΑΚ) για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας, όπως επίσης και άλλων περιστατικών (πχ ναρκωτικά, εκρηκτικά, αγνοούμενα/καταζητούμενα πρόσωπα).
  2. Η αναβάθμιση και ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού της AAK.

 

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Μέσω της υλοποίησης των προαναφερόμενων δράσεων αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα της Αστυνομίας στους τομείς της πρόληψης και διαχείρισης της τρομοκρατίας και των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά υλικά, καθώς επίσης στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης των διασυνοριακών εγκλημάτων.

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]