Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€59,1 εκ.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Υποστήριξη της Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου

Ειδικός Στόχος

Ενίσχυση και Ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ)

Προϋπολογισμός Έργου

€5 εκ.

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/01/2021-31/12/2024

Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) Κοφίνου

Φορέας Υλοποίησης
Υπηρεσία Ασύλου,
Υφυπουργείο Μετανάστευσης
και Διεθνούς Προστασίας

22308564

info@asylum.moi.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:  

Η υποστήριξη στη διαχείριση της λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου μέσω της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμηθειών από την Υπηρεσία Ασύλου, με συνεπακόλουθο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που φιλοξενούνται στο Κέντρο.


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ομάδα-στόχο αλλά και συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ.

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]