Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€49,1 εκ.

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ)

Υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα»

Ειδικός Στόχος

Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων

Προϋπολογισμός Έργου

€5 εκ.

90%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/07/2023-30/06/2025

• Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα»
• Υπηρεσία Ασύλου

Φορέας Υλοποίησης
Υπηρεσία Ασύλου,
Υφυπουργείο Μετανάστευσης
και Διεθνούς Προστασίας

22308562

kmakariti@asylum.moi.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης και ασφάλειας/φύλαξης για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και την παροχή διερμηνείας προς τους διαμένοντες.

 

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΚεΠΥ «Πουρνάρα», την επιτάχυνση των διαδικασιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ομάδα-στόχο, αλλά και συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]