Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€25 εκ.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Αστυνομίας για την Διερεύνηση Σοβαρών Εγκλημάτων

Ειδικός Στόχος

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας

Προϋπολογισμός Έργου

€1 εκ.

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
21/06/2022 - 31/12/2025

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Αστυνομία Κύπρου,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22808021

financedir@police.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

H Αστυνομία Κύπρου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΤΕΑ 2021-2027, θα υλοποιήσει δράσεις κατά τα έτη 2022-2025, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Υπηρεσίας για αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ως ακολούθως:

  • Αγορά εξειδικευμένων μεταφορικών μέσων όπως οχήματα/μοτοσικλέτες εκτός γραμμής, βαν 4Χ4 για εξέταση σκηνών εγκλήματος, κινητό Σταθμό/Κέντρο Κρίσεως και λήψης καταθέσεων
  • Αγορά εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως 3D scanners, drone κ.λπ
  • Αγορά λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού όπως laptop/workstations κ.λπ
  • Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων
  • Αγορά υπηρεσιών οικονομικών αναλυτών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Μέσω της υλοποίησης των προαναφερόμενων δράσεων αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων.

Συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και το επίπεδο ικανότητας των μελών της Αστυνομίας να ανταποκρίνονται και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά  το διασυνοριακό έγκλημα, θα διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και θα έχουν περισσότερη ακρίβεια στη συλλογή δεδομένων στις σκηνές εγκλήματος. Επίσης, τα μέλη θα μπορούν να είναι πιο αποδοτικά και παρατηρητικά στην εξέταση σκηνής εγκλήματος, καθώς και στις υποθέσεις χειρισμού θυμάτων βίας στην οικογένεια. Τέλος, θα ενισχυθεί η  αποτελεσματικότητα της διεξαγωγής οικονομικών ερευνών μέσω της μείωσης του χρόνου εξέτασης των υποθέσεων και της βελτίωσης του χρόνου εξιχνίασης των εγκλημάτων, αλλά και των υποθέσεων που αποστέλλονται στο δικαστήριο.

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]