Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σχέδιο Χορηγιών για Παροχή Αντιστάθμισης στον Αλιευτικό Τομέα για Διατάραξη της Αγοράς λόγω της Στρατιωτικής Επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με παράλληλη συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ

Ειδικός Στόχος

Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων

Προϋπολογισμός Έργου

€950.000

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Ο στόχος του Σχεδίου είναι η οικονομική αντιστάθμιση των επιχειρήσεων στον αλιευτικό τομέα για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων, αποσκοπώντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την αιφνίδια αύξηση των τιμών βασικών συντελεστών παραγωγής, όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες που έχει προκύψει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία από την Ρωσία.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Μετριασμός των επιπτώσεων της κρίσης που έχει προκύψει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία στους Δικαιούχους του Σχεδίου (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών και χερσαίων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας).

Περίοδος Υλοποίησης
24/2/2022 - 31/12/2022

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

23834170

npappouli@dfmr.moa.gov.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]