Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€25 εκ.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

Ρομποτικά Συστήματα Απομόνωσης/Διαχείρισης Γενετικού Υλικού

Ειδικός Στόχος

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας

Προϋπολογισμός Έργου

€800.000

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
15/06/2023 - 15/09/2024

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών
για τη Μυϊκή Δυστροφία
(Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου)

22358600

inquiries@cing.ac.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το έργο αφορά στην αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων νέων ρομποτικών συστημάτων τόσο για την απομόνωση όσο και τη διαχείριση γενετικού υλικού.


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Η αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία τελευταίας τεχνολογίας αυτοματοποιημένων ρομποτικών συστημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και επιτάχυνση των διαδικασιών τυποποίησης γενετικού υλικού αστυνομικών τεκμηρίων και ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]