Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€49,1 εκ.

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ)

Αγορά Σκαφών Κατηγορίας Γ΄ για Επιτήρηση Συνόρων

Ειδικός Στόχος

Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων

Προϋπολογισμός Έργου

€5,64 εκ.

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/10/2024 - 31/03/2025

Nαυτικοί σταθμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πρωταράς, Αγία Νάπα, Κάτω Πάφος, Λατσί, Λάρνακα, Λεμεσός)

Φορέας Υλοποίησης
Αστυνομία Κύπρου,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22808021

financedir@police.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το έργο αφορά στην αγορά δέκα (10) σκαφών κατηγορίας Γ’ για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ&ΝΑ) στοχεύοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της για επιτήρηση και προστασία της ακτογραμμής, των λιμανιών και των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση 20 μελών και 10 τεχνικών που υπηρετούν στην Λ&ΝΑ στη χρήση, συντήρηση και χειρισμό των ακάτων και στη λειτουργία όλων των οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών ναυσιπλοΐας και τηλεπικοινωνιών.

Ο κύριος στόχος της αγοράς των 10 σκαφών, κατηγορίας Γ’ (τύπου RIB – RIGID INFLATABLE BOATS) είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου ναυτικού στόλου της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  1. Αποτελεσματικότερος έλεγχος και επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης.
  2. Βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης, αναγνώρισης και παρέμβασης στα θαλάσσια σύνορα.
  3. Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας ώστε να επιτελεί επιτυχώς τα καθήκοντά της.
  4. Διεξαγωγή επιχειρήσεων και περιπολιών σε ταχύτερο χρόνο, αλλά και με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων. 

 Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Με την παραλαβή και τη χρήση των δέκα (10) νέων σκαφών κατηγορίας Γ’ θα γίνει σημαντική αναβάθμιση του στόλου της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητά της και θα συμβάλει στον αποτελεσματικό έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, θα βελτιώσει την έγκαιρη ανίχνευση, αναγνώριση και παρέμβαση στα θαλάσσια σύνορα, ώστε να διενεργεί έλεγχο και επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης, σε ταχύτερο χρόνο και με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]