Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1,2 δις

Επόμενη Γενιά ΕΕ

Σχετικά με την Πολιτική

Η Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό μέσο για στήριξη της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσων δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών από την πανδημία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ και των Κρατών-Μελών της.

Η Ευρώπη μετά την πανδημία του κορονοϊού θα είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Τον πυρήνα του μέσου «Επόμενη Γενιά ΕΕ», αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), από τον οποίο προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης προς την Κύπρο και τα άλλα Κράτη-Μέλη.

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμείο

Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους περίπου €1,0 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1.5 δις. Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021 και αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,2 δις ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από τον ΜΑΑ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,0 δις και δάνειο ύψους €200 εκ. από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό.

ΜΑΑ-icon

€1,2 δις
ΜΑΑ

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η αξιοποίηση των εν λόγω πόρων θα γίνει στη βάση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]