Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€133,2 εκ.

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Σχετικά με την Πολιτική

Στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείων

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμεία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, πόρoυς συνολικού ύψους €133,2 εκ. Οι πόροι προέρχονται από τα ακόλουθα Ταμεία:

ΤΑΜΕ-icon

€59,1 εκ.
ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΤΕΑ-icon

€25 εκ.
ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΜΔΣΘ-icon

€49,1 εκ.
ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από τα Ταμεία της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων θα γίνει μέσα από τα Προγράμματα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 2 Μέσος όρος: 5]