Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€59,1 εκ.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Μαθαίνω Ελληνικά στο Νηπιαγωγείο: Υποστήριξη Νηπιαγωγών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ειδικός Στόχος

Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Προϋπολογισμός Έργου

€214.000

75%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/10/2022 – 30/09/2024

Νηπιαγωγεία σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Φορέας Υλοποίησης
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

22800661/713

dde@moec.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Η υποστήριξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά τρίτων χωρών που φοιτούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της Κύπρου.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Το έργο θα λειτουργήσει με υποστηρικτικό τρόπο στην υποδοχή και ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σχολείου, στην αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και τις/τους νηπιαγωγούς. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην υποστήριξη της εκμάθησης της γλώσσας μέσω και των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων, στην κατανόηση εννοιών, καθώς και στη γνωστική δραστηριοποίηση των παιδιών. Τα άτομα της ομάδας στόχου αναμένεται ακόμη, να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καθημερινή τους επικοινωνία. 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]