Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€38.3 εκ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) διοχετεύει χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ, της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και του θεματολογίου της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων.

Το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην επίτευξη βιώσιμης αλιείας και στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων έτσι ώστε να διασφαλίζει:

stoxoi-icon-blue

Υγιείς και ασφαλείς θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

stoxoi-icon-blue

Την επισιτιστική ασφάλεια μέσω του εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων

stoxoi-icon-blue

Την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Συμβάλλει επίσης στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14 του ΟΗΕ («η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων»), για τον οποίον έχει δεσμευτεί η ΕΕ.

στόχοι

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2021-2027, ποσό ύψους €38,3 εκ.

No Data Found

Μερίδιο Πόρων Ταμείου στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)

Τομείς Στήριξης ανά Στόχο Πολιτικής (ΣΠ)

Μια Πιο Πράσινη Ευρώπη

ΣΠ2: Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Συνεισφορά ΕΤΘΑΥ: €31,1 εκ.

Ενθάρρυνση της βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας

Ενθάρρυνση της βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας

Ενθάρρυνση της θέσπισης κοινής αλιευτικής πολιτικής

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

Συνεισφορά ΕΤΘΑΥ: €4,9 εκ.

Βελτίωση της απασχόλησης και ενίσχυση της εδαφικής συνοχής

Ενθάρρυνση της εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ενθάρρυνση της θέσπισης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΕΤΘΑΥ θα αξιοποιηθεί μέσω του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος ανατέθηκε λόγω αρμοδιότητας στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]