Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€38,3 εκ.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σχετικά με την Πολιτική

Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), είναι η ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας διατηρώντας παράλληλα τη θαλάσσια ποικιλότητα και τους πόρους.

Αυτή η Πολιτική Βασίζεται σε Τέσσερις Βασικούς Πυλώνες:
stoxoi-icon-blue

Διατήρηση και διαχείριση πόρων

stoxoi-icon-blue

Κοινή οργάνωση των αγορών

stoxoi-icon-blue

Δομές και διαχείριση ευρωπαϊκού στόλου

stoxoi-icon-blue

Σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ

Η ΚΑλΠ χρηματοδοτείται στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμείο

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από το ΕΤΘΑΥ στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, πόρους συνολικού ύψους €38,3 εκ.

ΕΤΘΑΥ-icon

€38,3 εκ.
ΕΤΘΑΥ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η αξιοποίηση των εν λόγω των πόρων θα γίνει στη βάση του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Πρόγραμμα «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]