Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€373,8 εκ.

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Σχετικά με την Πολιτική

Οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι οι εξής:

stoxoi-icon-green

Προώθηση ανθεκτικού γεωργικού τομέα

stoxoi-icon-green

Ενίσχυση περιβάλλοντος και δράσεις για το κλίμα

stoxoi-icon-green

Ενίσχυση κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο

No Data Found

ΜερίδιοΤαμείων

Η ΚΓΠ αναλαμβάνει δράση με τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία χωρίζονται σε 2 Πυλώνες:

Πυλώνας Ι

Μέσω άμεσων ενισχύσεων, που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εισοδήματος και αμείβει τους γεωργούς για τις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών που υπό κανονικές συνθήκες δεν πληρώνουν οι αγορές, όπως η φροντίδα της υπαίθρου.

Με σκοπό την αντιμετώπιση δυσχερειών της αγοράς, όπως, η απότομη πτώση της ζήτησης λόγω κινδύνου για την υγεία, ή η πτώση των τιμών λόγω προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς στην αγορά.

Πυλώνας ΙΙ

Εφαρμογή μια σειράς επενδυτικών και εκταρικών παρεμβάσεων με  στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου.

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμεία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της ΚΓΠ πόρους συνολικού ύψους €373,8 εκ. ως ακολούθως:

Ευρωπαϊκό-Γεωργικό-Ταμείο-Εγγυήσεων-(ΕΓΤΕ)-icon

€254,9 εκ.
ΕΓΤΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΓΤΑΑ-icon

€118,9 εκ.
ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η αξιοποίηση των εν λόγω πόρων θα γίνει στη βάση του Στρατηγικού Σχέδιου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]