Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέσα από τις προκηρύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκταρικές ενισχύσεις, ενισχύσεις για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα και στον τομέα της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ενισχύσεις σε νέους για εγκατάσταση στο γεωργικό τομέα, μια πλειάδα περιβαλλοντικών και κλιματικών παρεμβάσεων, καθώς και παρεμβάσεων για την ευημερία των ζώων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Οι προκηρύξεις των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και όλο το συνοδευτικό υλικό (ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον Τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται σε €454,9 εκ., εκ των οποίων τα €373,8 εκ. αποτελούν ευρωπαϊκή συνεισφορά και τα €81,1 εκ. εθνική.

Στο Σχέδιο τέθηκαν εννέα ειδικοί στόχοι οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσα από επιμέρους παρεμβάσεις:

stoxoi-icon-green

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

stoxoi-icon-green

Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος

stoxoi-icon-green

Ανανέωση των γενεών

stoxoi-icon-green

Διατήρηση τοπίων και βιοποικιλότητας

stoxoi-icon-green

Περιβαλλοντική φροντίδα

stoxoi-icon-green

Δράση για την κλιματική αλλαγή

stoxoi-icon-green

Ισορροπία αλυσίδας τροφίμων

stoxoi-icon-green

Ποιότητα τροφίμων και υγεία

stoxoi-icon-green

Δυναμικές αγροτικές περιοχές

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]