Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€59,1 εκ.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ειδικός Στόχος

Ενίσχυση και Ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ)

Προϋπολογισμός Έργου

€1,3 εκ.

90%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/07/2024 – 30/06/2027

Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης
"Hope For Children" CRC Policy Center

22103234

info@uncrcpc.org

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

To έργο αφορά στη λειτουργία και διαχείριση Κέντρου Φιλοξενίας για τουλάχιστον 45 ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών που εντοπίζονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιο συγκεκριμένα, για αγόρια ηλικίας 13 μέχρι 18 ετών που βρίσκονται υπό τη κηδεμονία της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι επωφελούνται σίτισης και κάλυψης βασικών αναγκών, ενώ παράλληλα μέσα από μία εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης και αποκατάστασης, καθώς και πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες βάσει των αναγκών τους.


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα ασυνόδευτα ανήλικα, πέραν της σίτισης και κάλυψης βασικών αναγκών, περιλαμβάνουν κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη, καθώς και διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων. Ως εκ τούτου, τα οφέλη για την ομάδα στόχου αφορούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και στην κοινωνική τους ένταξη, διευκολύνοντας έτσι τις καθημερινές τους ανάγκες και την αλληλεπίδραση τους με την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος απομόνωσής τους και διευκολύνεται η ένταξή τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]